Omgangsregels

Sportiviteit en gezelligheid staan bij ons voorop. We willen dan ook dat iedereen zich welkom en veilig voelt bij onze vereniging en op onze sportaccommodaties. Om die reden hanteren DSV en RKDSV omgangsregels waar iedereen zich aan moet houden.

Respect

• We luisteren goed wat een ander te zeggen heeft. We praten met elkaar en niet over elkaar.
• We laten de andere in zijn waarde ook al zijn we het niet met die persoon eens.
• We respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen.
• We onthouden ons van elke vorm van ongewenste omgang tegenover elkaar. Onder ongewenste omgangsvormen valt elke vorm van gedrag waarbij de persoonlijke integriteit van de ander wordt aangetast. We bedoelen hier heel specifiek ook machtsmisbruik of seksuele intimidatie.
• We spreken elkaar aan op elke vorm van ongewenst gedrag.

Integriteit

• We kunnen uitleggen wat we doen en waarom we het doen.
• We respecteren de grenzen van elkaar en bewaken onze eigen grenzen.
• We komen gemaakte afspraken na.
• We kunnen op onze functie binnen de vereniging worden aangesproken.
• We gaan zorgvuldig om met de materialen die aan ons ter beschikking zijn gesteld door de vereniging en zijn verantwoordelijk voor een juist gebruik en beheer.
• Doe wat je zegt en zeg wat je doet.

Betrokkenheid

• Het bestuur en de commissies dragen de gedragscode actief uit. Zowel de trainers, coaches als ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.
• Ouders/ verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en kunnen daar door de vereniging op worden aangesproken.
• Door afspraken te maken en elkaar daar aan te houden creëer je een plezierige en veilige sportomgeving.

Sportiviteit

• Tijdens trainingen en wedstrijden wordt sportief gedrag getoond. Spelers accepteren de beslissingen van de wedstrijdleiding. Uitgangspunt is een positieve en sportieve houding ten opzichte van je eigen team, de tegenstander en het publiek.
• Ouders/ supporters ondersteunen sporters op een positieve wijze.
• We winnen met z’n allen, maar we verliezen ook met z’n allen.

Roken, Alcohol en Drugs

• We zijn ons bewust van onze voorbeeldrol als volwassenen en roken, in onze rol als leider/ trainer, niet in aanwezigheid van de jeugd.
• We zijn er samen verantwoordelijk voor dat we op normale wijze met alcohol omgaan en dat er geen alcohol geschonken wordt aan en/of gedronken wordt door de jeugd onder de 18 jaar.
• We houden ons allemaal aan de afspraak dat het bezit en/of gebruik van alle vormen van drugs op het sportpark De Alsie absoluut verboden is.

Privacywet

Per 25 mei 2018 geldt de privacywet. DSV heeft persoonsgegevens in haar bezit van leden en vrijwilligers. We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens zoals aangegeven in de privacyverklaring. Uiteraard nemen we de bescherming van deze gegevens serieus. Lees de privacyverklaring van DSV.

logo

Advertentie